V R logo  

verzorgt :

- Lezingen en presentaties. 
 
- Historisch Onderzoek
 
-Publicaties

- Cu
ltuurhistorische wandelingen en/of fietstochten
 
- Ontwerpen van Natuurpaden en wandelingen

- Excursies op diverse locaties.
 
En nog veel meer ....

 


Ons laatste boek: Andries van Pallandt van Eerde, belevenissen van een 19-eeuwse klokkenluider.