Roofvogels: Pluis-workshop

Na een presentatie over roofvogels laten we de deelnemers braakballen uitpluizen. Ze ontdekken welk prooidier gegeten is en vinden met onze determineerkaarten de namen van de botjes.

Vanzelfsprekend zijn er loupes en microscopen als hulpmiddel aanwezig.

En alle vondsten mogen meegenomen worden!